Bartosz Jaworski

Followers | 0
Current place:
Wrocław, Poland

About me

Swoje tatuaże tworze na bazie sakralnych wzorów geometrycznych, wywodzących się z różnych etnicznych kultur bądź świętej geometrii wymieszanej między patternami oraz intuicyjnymi symbolami. Całość wzoru powstaje w drodze freehand’u, dlatego też praca z człowiekiem nad jego przyszłym tatuażem jest możliwa dopiero dniu sesji.

EN.
I am the founder, owner and tattoo artist in Paradog's Art Tattoo Studio and a resident in Nasza Przestrzeń Kosmiczna in Wroclaw.My first steps in tattooing I made in 2013, when I bought my first gun, not knowing yet what I am ready for. By exploring knowledge in practice and being a self-learner I found out how huge joy and fulfillment it brings to me.Tatooing became a passion that deepens with getting to know yourself. Tattoo, music and traveling are a significant part of me. From 2014, I am a submissive ayahuasian student. When I am listening to my heart and beliefs, I am in a place where everything is possible.The realization of my work is the fulfillment and happiness that I try to give to each person individually in my work.My tattoos heads towards an ethnic style in which I express my affection to symbols, sacred geometry, vibration and energy.
PL
Jestem założycielem, właścicicelem i tatuatorem w Paradog's Art oraz rezydentem w Nasza Przestrzeń Kosmiczna we Wrocławiu.
Swoje pierwsze kroki w tatuowaniu stawiałem w 2013 roku, kiedy kupiłem swoją pierwszą maszynkę, nie wiedząc jeszcze na co się piszę. Zgłębiając wiedzę w praktyce, będąc uczniem samego siebie, przekonałem się jaką daje mi to radość i spełnienie.
Tatuowanie stało się pasją, która pogłębia się wraz z poznaniem samego siebie. Tatuaż, muzyka i podróżowanie stanowią znaczącą część mnie.Od 2014 roku jestem pokornym uczniem ayahuaski.Słuchając serca i swoich przekonań jestem w miejscu
gdzie wszystko jest możliwe.

Realizacja mojej twórczości jest spełnieniem i szczęściem, które staram się przekazywać każdemu z osobna w swoich pracach.
Moimi tatuażami zmierzam w stronę etnicznego stylu, którym wyrażam swoją więdzę na temat symboliki, świętej geometrii, wibracji i energii.


Styles of tattoo

Available slots

  • Ask Bartosz Jaworski for appointment by sending a request

Log in


or

Log in with Facebook

Log in with Google

Don't have an account? Sign up

Forgot Your password? Remind password

Sign up


or

Already have an account ? Log in

Thank you!

We have sent an email with activation link to your email address In order to complete the signup process, please click the activation link

Remind password

Don't have an account? Sign up

Sorry! we cannot do that

You are under 18 We cannot book tattoo session for you, but u still can browse inks for future tattoo!!