Tobi Nowacki

Followers | 0
Current place:
studio DZIARANINA TATTOO
Wrocław, Poland

About me

Kłuję ludzi od trzech lat.

W 2012r. rozpocząłem studia architektury, poprzedzone rocznym kursem we Wrocławskiej Szkole Rysunku.

Po ukończeniu inżyniera rozstałem się z politechniką, aby pobierać nauki we wrocławskich studiach tatuażu Black Death Tattoo i Złym Kocie.

W czerwcu 2017 rozpocząłem staż w Dziaraninie i od listopada

pracuję tam jako niezależny artysta.

Wykonuję tatuaże w graficznych stylach linework, dotwork, blackwork z elementami koloru i akwareli.

Fascynuje mnie wyszukiwanie geometrii w przedmiotach, przyrodzie i anatomii, a następnie uchwycenie ich w prostych kształtach i liniach. Najczęściej zajmuję się motywami zwierzęcymi, roślinnymi, portretami, ale chętnie rozwijam się w innych kierunkach.Tatuaże mojego autorstwa są wegańskie. Używam atestowanych pigmentów firm Intenze, Eternal ink, World Famous Ink, niezawierających związków metali ciężkich. Zapewniam higienę, trwałość i precyzję wykonywanych wzorów. Wykorzystywany przeze mnie sprzęt jest jednorazowy, sterylny i bezpieczny. Co więcej, staram się być delikatny!


Booking rules

I. Każdy klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem studio.
II. Klient musi zachować trzeźwość w trakcie i w ciągu 24h przed zabiegiem (alkohol, narkotyki, leki psychotropowe etc.).
III. Przed przystąpieniem do sesji konieczne jest wypełnienie dokumentów zaświadczających o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz formularza zgody na wykonanie zabiegu. Formularz dostępny tutaj.
IV. Wszystkie projekty, tatuaże oraz prace pośrednie wyceniane są indywidualnie.V. Projekt stanowi własność studio, w przypadku niedotrzymania terminu sesji bądź niezrealizowania wyznaczonego projektu zabrania się przekazywania go osobom trzecim czy realizacji w innym studio – wszelkie nadużycia związane z projektem są naruszeniem praw autorskich z następstwem prawnym.VI. Projekt tatuażu przedstawiany jest najpóźniej w przeddzień tatuowania w szczególnych przypadkach możliwe jest przedstawienie projektu wcześniej jednak wymaga to indywidualnych ustaleń.VII. Istnieje możliwość przyprowadzenia osoby towarzyszącej jednak, wcześniej należy o tym fakcie uprzedzić tatuatora oraz upewnić się, że w danym dniu nie będzie to przeszkadzało w pracy studio.VIII. W czasie rezerwacji terminu klient musi być osobą pełnoletnią. Dopuszczalna jest rezerwacja terminu przed ukończeniem 18 lat, jednak termin sesji musi odbywać się już po urodzinach. Dopuszczamy wykonywanie zabiegów osobom niepełnoletnim, jednak wymagana jest obecność opiekuna prawnego lub osobista wizyta z opiekunem przed terminem sesji i złożenie przez niego stosownych oświadczeń.IX. Termin sesji można zmienić raz, najpóźniej do 7 dni przed umówioną datą, bez utraty wpłaconego zadatku.X. Niedotrzymanie terminu sesji bez wcześniejszego poinformowania skutkuje utratą zadatku. Rezerwacja kolejnego terminu wymaga dokonania wpłaty zaliczki 50% ustalonej kwoty za tatuaż.XI. W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub w jakiś sposób zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w tym przypadku zadatek przepada.XII. Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi np. na zły stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu – w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.
XIII. Możliwe jest przerwanie sesji w przypadku złego samopoczucia klienta, wystąpienia objawów niepożądanych lub innych aspektów uniemożliwiających kontynuację sesji
XIV. Tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny. Zadatek zostanie w tym przypadku zwrócony klientowi.
XV. Rezerwacja terminu poprzez wpłatę zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
XVI. Zadatek jest bezzwrotny. W szczególnych przypadkach możliwe jest przełożenie wpłaty na kolejny termin.
XVII. W przypadku niedotrzymania bądź rezygnacji z terminu tatuowania zadatek przepada.
XVIII. Klient otrzymuje pisemne wskazówki dotyczące pielęgnacji tatuażu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostają automatycznie odrzucone, poprawka takiego tatuażu jest dodatkowo płatna.


Styles of tattoo

Available slots

  • Ask Tobi Nowacki for appointment by sending a request
Nothing to see here yet

Log in


or

Log in with Facebook

Log in with Google

Don't have an account? Sign up

Forgot Your password? Remind password

Sign up


or

Already have an account ? Log in

Thank you!

We have sent an email with activation link to your email address In order to complete the signup process, please click the activation link

Remind password

Don't have an account? Sign up

Sorry! we cannot do that

You are under 18 We cannot book tattoo session for you, but u still can browse inks for future tattoo!!