Aleksandr Zotsenko

Followers | 2
Current place:
La Familia Tattoo Shop
Poznań, Poland

About me

Professional tattoo artist.
Tattoo & Permanent make up.
Tatuaż & Makijaż pernamentny.
Tattoo studio - @la_familia_tequila
Poznan, Poland


Booking rules

REGULAMIN
Regulamin La Familia Tequila Tattoo obowiązujący od dnia 31.03.2017
· Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu, · Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim, ·
Osoba niepełnoletnia musi przyjść z rodzicami lub opiekunem prawnym, · Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi, ·
Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających,
· W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu orz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia,
· Ceny w studio ustalane są indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie powierzchni tatuażu lub w przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości sesji całodziennych,
· Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać dokonana osobiście, mailowo lub poprzez portale społecznościowe. Po ustaleniu terminu wykonania klient jest do zobowiązany do wpłacenia zadatku, koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony zadatek,
Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z Akceptacją Regulaminu
· Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, nie później niż na 5 dni przed ustalonym terminem sesji. Nie przybycie w wyznaczonym terminie, lub brak powiadomienia ( 5 dni) skutkuje utratą zadatku,
· Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu. Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu wykonywane są bezpłatnie w terminie do 2-óch miesięcy. Po tym czasie poprawki są płatne, tak samo jak w przypadku złej pielęgnacji tatuażu,
· Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowywania się barwników na ciele , ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała. Na życzenie klienta udostępniamy kartę specyfikacji tuszy, · Studio udziela wszelkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu,
· Studio umożliwia niezobowiązujące konsultacje celem omówienia projektu i odpowiedzi na nurtujące pytania,
· Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny , co wiąże się ze zwrotem zadatku,
· Klient zobowiązany jest do wypełnienia zgody na wykonane tatuażu i ujawnienie wszelkich informacji stanie jego zdrowia przed przystąpieniem do wykonania usługi,


Styles of tattoo

Available slots

  • Ask Aleksandr Zotsenko for appointment by sending a request

Log in


or

Log in with Facebook

Log in with Google

Don't have an account? Sign up

Forgot Your password? Remind password

Sign up


or

Already have an account ? Log in

Thank you!

We have sent an email with activation link to your email address In order to complete the signup process, please click the activation link

Remind password

Don't have an account? Sign up

Sorry! we cannot do that

You are under 18 We cannot book tattoo session for you, but u still can browse inks for future tattoo!!