Dagmara Stefaniak

Followers | 0
Current place:
Kult Tattoo Fest
Kraków, Poland

About me

Tatuator w Kult Tattoo Fest

Dagmara Stefaniak Absolwentka liceum plastycznego w Częstochowie i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pozytywnie zakręcona miłośniczka zwierząt i dobrej zabawy. Kocha kolor i brokatowy połysk, a jej projekty przywodzą na myśl luksusową biżuterię. Każdy zwierzak spod jej ręki żyje własnym życiem, niczym mieszkaniec zaczarowanego lasu. Kaktusy, poziomki i grzyby przeplatają się w barwnych, wyrazistych kompozycjach.

Dagmara chętnie poczęstuje herbatą z nutą słodyczy i zaprosi do swojego bajkowego świata.

ENG

Dagmara Stefaniak. A graduate of a high school of art in Częstochowa and the Academy of Fine Arts in Wrocław. Positively crazy animal and fun lover. She loves color and brocade gloss, and her designs bring to mind luxury jewelry. Each animal under her hand lives its own life, like a resident of an enchanted forest. Cacti, wild strawberries and mushrooms are intertwined in colorful, expressive compositions.

Dagmara will gladly offer tea with a hint of sweetness and invite you to her fairy-tale world.


Booking rules

Wpłacony zadatek jest dla nas gwarancją dotrzymania umówionego terminu.

Wpłata nie podlega zwrotowi, ponieważ rezerwujesz czas naszego tatuatora, jednak umówiony termin można przełożyć bez utraty wpłaconych pieniędzy z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

W przypadku tatuaży wielosesyjnych, wpłacona kwota zostanie odliczona z ostatniej sesji.

W razie niedotrzymania tego terminu przez Klienta, zadatek przepada na pokrycie strat poniesionych przez studio, wynikające ze zmiany harmonogramu pracy.
igdy nie przesyłamy wcześniej projektów drogą mailową, ponieważ projekt jest przygotowywany przed lub w trakcie pierwszej sesji – w zależności od systemu pracy konkretnego tatuatora.

W stworzeniu dla Ciebie jak najlepszego projektu, pomogą nam Twoje precyzyjne informacje i wszelkie przesłane materiały: zdjęcia i/lub grafiki.

Nie martw się, jeśli zechcesz zmienić jakiś szczegół w projekcie nawet w dniu tatuowania. Zawsze możesz liczyć na tatuatora, który na pewno rozwieje Twoje wątpliwości lub zmieni nowe pomysły w kreatywną propozycję.

ENG

he down payment is a guarantee for us to meet the agreed deadline.

The payment is not refundable, because you reserve our tattooer's time, however, the agreed date can be postponed without losing the money paid in advance 3 business days.

In the case of multi-session tattoos, the amount paid will be deducted from the last session.

If the customer fails to meet this deadline, the down payment is forfeited to cover the losses incurred by the studio resulting from changing the work schedule.
we never send projects by email before, because the project is prepared before or during the first session - depending on the work system of the particular tattoo artist.

In creating the best project for you, we will be helped by your precise information and any materials sent: photos and / or graphics.

Do not worry if you want to change a detail in the design even on the day of tattooing. You can always count on a tattoo artist who will definitely dispel your doubts or change new ideas into a creative proposal.


Styles of tattoo

Available slots

  • Ask Dagmara Stefaniak for appointment by sending a request

Log in


or

Log in with Facebook

Log in with Google

Don't have an account? Sign up

Forgot Your password? Remind password

Sign up


or

Already have an account ? Log in

Thank you!

We have sent an email with activation link to your email address In order to complete the signup process, please click the activation link

Remind password

Don't have an account? Sign up

Sorry! we cannot do that

You are under 18 We cannot book tattoo session for you, but u still can browse inks for future tattoo!!