Michał Dudi Dudek

Followers | 2
Current place:
Dudi Ink
Wrocław, Poland

About me

Preferuję realistyczny styl tatuażu w kolorze jak i w szarościach. Bardzo lubię mieszać fotografie. Nakładać zdjęcia na siebie oraz dodawać graficznego elementu do całej kompozycji:)


Dudi Ink - Profesjonalne studio tatuażu z Wrocławia. Staramy się wysłuchać klienta i stworzyć niebanalne projekty.


Booking rules

REGULAMIN STUDIA
Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
2. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.
3. W Studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia.
5. W Dudi ink stanowisko tatuatora to indywidualne miejsce pracy artysty, zabrania się rozkładania prywatnych rzeczy na biurkach i stanowiskach tatuatorów
6. Wszystkie ceny usług dostępnych w studiu ustalane są indywidualnie.

7. Rezerwację terminu można dokonać osobiście w studiu, poprzez portale takie jak Facebook i Instagram a także telefonicznie lub mailowo. Przy rezerwacji Klient zobowiązany się uiścić zadatek od 100zł wzwyż w zależności od ustalonej kwoty tatuażu, kwota może także osiągnąć połowę wyznaczonej ceny tatuażu. Wliczany jest on w cenę za tatuażu. Zadatek wpłacać na konto przelewem bankowym lub osobiście w studiu. Rezerwacja terminu nie potwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8. Przed ustaleniem terminu tatuowania osoba zainteresowana zobowiązana jest odbyć konsultacje osobiste, telefoniczne, mailowo lub poprzez portale takie jak Facebook lub Instagram w celu ustalenia wzoru, jego rozmieszczenia, rozmiaru, kolorystyki, doboru innych elementów tatuażu oraz przygotowania się do zabiegu.

9.Projekty tatuażu okazywane są w dniu tatuowania, w wyjątkowych przypadkach dzień wcześniej przy wcześniejszych ustaleniach dokonanych z tatuażystą.

10. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o rezygnacji na min. 3 dni robocze przed terminem wykonania tatuażu jest jednoznaczny z utratą dokonanej wpłaty zadatku.

11. Wykonujemy zabiegi tylko osobom pełnoletnim a w przypadku niepełnoletności wymagamy osobistej wizyty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego i jego zgody na piśmie. W żadnym wypadku nie wykonujemy tatuaży osobom poniżej 16 roku życia. Tatuażysci maja prawo odmówić wykonania tatuażu osobie niepełnoletniej mimo udzielonej zgody rodzica lub opiekuna jeśli uzna tatuaż za oszpecający lub mogący spowodować problemy zdrowotne.

12. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

13. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele.

14. Po zabiegu informujemy o zasadach pielęgnacji tatuażu zarówno w czasie gojenia jak i w późniejszych latach. Informacje dotyczące pielęgnacji dostępne są również poniżej Regulaminu.

15. Nie ponosimy odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad pielęgnacji ani za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu.

16. Możemy odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznamy że zabieg zagraża naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi poglądami.

17. Możemy przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.

18. Prosimy o nie przyprowadzanie małych dzieci i zwierząt. Przychodząc na wykonanie tatuażu prosimy o przyprowadzanie nie więcej niż jednej osoby towarzyszącej.

19. Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.


Styles of tattoo

Available slots

  • Ask Michał Dudi Dudek for appointment by sending a request

Log in


or

Log in with Facebook

Log in with Google

Don't have an account? Sign up

Forgot Your password? Remind password

Sign up


or

Already have an account ? Log in

Thank you!

We have sent an email with activation link to your email address In order to complete the signup process, please click the activation link

Remind password

Don't have an account? Sign up

Sorry! we cannot do that

You are under 18 We cannot book tattoo session for you, but u still can browse inks for future tattoo!!