Daria - Haxan Tattoo

Followers | 1
Current place:
Nasza Tattoo Shop
Wrocław, Poland

About me

Nasza Tattoo Shop, Poland (Wroclaw)

open for guestspots !:)


Booking rules

2 Jak wygląda kwestia zadatku?

Zadatek jest formą dotrzymania terminu z obu stron. Jest wpłacany na konto po ustaleniu szczegółów sesji. Zadatek jest bezzwrotny w przypadku niedotrzymania terminu przez klienta. Jeśli tatuator wyrazi zgodę możliwe jest przesunięcie terminu.

3. Jak wygląda kwestia projektu?

Pokazuje projekt/szkic już w dniu tatuowania lub rysujego bezpośrednio na skórze bazując na Twoim pomyśle.

4 Czy na tatuaż może przyjść osoba towarzysząca?

Tak, ale OBOWIĄZKOWYM warunkiem jest przyniesie przez osobę towarzyszącą karmy dla psa/kota (zbiórka dla fundacji) lub zasilenie skarbonki Otwartych Klatek gotówką. Tylko jedna osoba towarzysząca na jedną osobę dziarającą się.

W studio nie mogą przebywać dzieci ze względu na kwestie bezpieczeństwa.

5 Czy muszę mieć 18 lat żeby zrobić sobie tatuaż?

Tak, tatuuje tylko osoby pełnoletnie lub osoby od 16 roku życia, która przyjdą razem z rodzicem (wymagany dowód osobisty obojga).

6 Jak dbać o tatuaż?

Tatuażysta po sesji założy opatrunek z folii, który następnego dnia z rana należy ściągnąć, a tatuaż przemyć wodą z nieperfumowanym mydłem lub płynem do higieny intymnej. Następnie smarujemy tatuaż cienką warstwą kremu (dostępnym w aptece lub bezpośrednio w studiu) i owijamy nowym kawałkiem folii spożywczej. Postępujemy tak około trzech razy dziennie, przez dwa dni. Po upływie dwóch dni tylko smarujemy kremem (bez folii) aż do całkowitego zagojenia. Pamiętaj jednak, że warstwa kremu musi być cienka żeby skóra mogła swobodnie oddychać. Po upływie czasu gojenia proponujemy nawilżać i pielęgnować tatuaż naturalnymi olejami (olej kokosowy, shea, macadamia itp.). W lecie zaś polecamy tatuaż smarować najwyższym dostępnym filtrem dobrej jakości. W naszym studiu wykonywane są tatuaże w różnym stylu dlatego też sposób gojenia u każdego wygląda inaczej. Tatuażysta zawsze przekaże niezbędne wskazówki dotyczące procesu gojenia i późniejszej pielęgnacji.

dodatkowe info: po studio nie chodzimy w butach i Was prosimy o to samo. W razie czego mamy dużo kapci do wyboru!

ENG

1. How does the deposit work?

The deposit is a fee that helps ensure both sides respect the session date. It is paid by transfer upon finalizing the session details, and is non-refundable if the client misses the session.

2. How does the design work?

I will show you the design/sketch on the day of the session, or will draw directly on your skin the following your idea.

3. Can I bring a friend to the session?

Yes, but the requirement is that the accompanying person brings cat or dog food for shelter animals or throws some cash to Open Cages box. One client can bring only one friend, as we have no capacity for more people in the studio.

Kids can’t be in the studio due to safety reasons.

4. Do I have to be 18 to get a tattoo?

I only tattoo adults or people over 16 with their parents supervision. In the second case, we require ID for both people.

5. How to take care of the tattoo?

After the session, the tattoo artist will apply a dressing which should be removed the next day in the morning and the tattoo washed with water with unperfumed soap or intimate hygiene liquid.
Then apply a thin layer of cream (available in the pharmacy or directly in the studio) on the tattoo and wrap it with a fresh piece of plastic wrap. We do this around three times a day for two days.
After two days, apply just only the cream (without foil) until completely healed. Remember that the cream layer must be thin so that the skin can breathe freely. After the healing time, we recommend moisturizing and caring for the tattoo with natural oils (coconut oil, shea, macadamia, etc.). In the summer using sun protection with the highest available filter of good quality. In our studio, tattoos are made in various styles, so the healing will be different for everyone. The tattoo artist will always provide the necessary tips on the healing process and subsequent care.

additional info: we don’t wear shoes in the studio and we would like to ask the same of you :) We have a wide selection of slippers for you!


Styles of tattoo

Available slots

  • Ask Daria - Haxan Tattoo for appointment by sending a request

Log in


or

Log in with Facebook

Log in with Google

Don't have an account? Sign up

Forgot Your password? Remind password

Sign up


or

Already have an account ? Log in

Thank you!

We have sent an email with activation link to your email address In order to complete the signup process, please click the activation link

Remind password

Don't have an account? Sign up

Sorry! we cannot do that

You are under 18 We cannot book tattoo session for you, but u still can browse inks for future tattoo!!