Lena Wójtowicz - Montażownia Tatuażu

Followers | 0
Current place:
Montażownia Tatuażu
Poznań, Poland

About me

Lena Wójtowicz - Montażownia Tattoo

Tatuażystka z Poznania.
Styl: Blackwork, Dotwork, Linework...


Booking rules

1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.
2. Studio wykonuje zabiegi tylko osobom pełnoletnim. Osoba niepełnoletnia może zostać poddana
zabiegowi wyłączanie za zgodą osobistą i pisemną, rodzic lub opiekun prawny musi pojawić się w
studiu – samej pisemnej zgody nie akceptujemy.
3. Przed przystąpieniem do zabiegu każdy zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia, formatki
dotyczącej zdrowia (Karta Konsultacyjna) i okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem. Klient jest
zobowiązany do powiadomienia tatuatora o swoim stanie zdrowia i ewentualnych
przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu .W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
informacji o stanie zdrowia, studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komplikacje.
4. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków
psychoaktywnych i odurzających. W studiu jest kategoryczny zakaz palenia papierosów,
spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Ze względu na obopólny komfort prosimy o przychodzenie na tatuaż maksymalnie z jedna osobą
towarzyszącą oraz nie przyprowadzanie małych dzieci i zwierząt.
6. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów. Obowiązuje
bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonania zabiegu oraz materiałów
pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń osób odpowiedzialnych za prowadzenie studio grozi
trwałą utratą zdrowia. Stanowisko wykonującego zabieg to indywidualne miejsce pracy, zabrania
się dlatego rozkładania prywatnych rzeczy na stoliczkach i biurkach.
7. Cena każdego zabiegu ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości oraz stopnia
skomplikowania i ustalane są indywidualnie.
8. Projekty tatuaży przygotowujemy w dniu sesji, wtedy odbywają się też konsultacje – pozwala to
na indywidualne stworzenie wymarzonego projektu, który spełnia oczekiwania i jest fuzją
pomysłów zainteresowanego i wykonania artysty.
9. Wykonany projekt stanowi własność studio, w przypadku niedotrzymania terminu sesji bądź
niezrealizowania wyznaczonego projektu Montażownia Tatuażu może wykorzystać go do swoich
indywidualnych celów i posługiwać się wizerunkiem projektu.
10. Rezerwacja terminu wykonania zabiegu tatuażu, piercingu lub usuwania laserowego odbywa się
poprzez kontakt na facebook'u, e-mail, telefonicznie lub osobiście w studio. Potwierdzeniem
rezerwacji jest uiszczenie zadatku za pomocą przelewu bankowego na wskazane konto.
Rezerwacja terminu nie potwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca. Wpłata zadatku jest
równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, do 7 dni przed wyznaczonym terminem. W przypadku
przekroczenia terminu – wcześniej dokonana wpłata pokrywa poniesione straty i przepada.
12. Klient otrzymuje po wykonaniu zabiegu na piśmie instrukcję pielęgnacji, gdzie są wytłumaczone
metody gojenia. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie procesu pielęgnacji.
13. Studio dysponuje wszelkimi materiałami potrzebnymi do pielęgnacji po-zabiegowej.
14. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, migrację
kolczyków, komplikacje wynikające z zahaczenia ozdobą i zaniedbaniem ze względu na szeroko
pojęty proces gojenia się ciała i za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić
po zabiegach.

15. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny co wiąże się ze
zwrotem zadatku.
16. Możemy odmówić wykonania zabiegu jeśli uznamy, że zabieg zagraża naszemu zdrowiu lub kłóci
się z naszymi poglądami i stylistyką.
17. Możemy przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia
Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.
18. Studio nie ponosi odpowiedzialności za prędkość procesu usuwania tatuażu w związku z
uzależnieniem procesu od indywidualnych cech fizjologicznych każdego organizmu. Na tempo i
skuteczność procesu ma wpływ również rodzaj użytych do wykonania tatuażu barwników oraz
głębokość, na jaką zostały wprowadzone (im głębiej, tym trudniej je usunąć).
19. Studio umożliwia przeprowadzenie bezpłatnej próby laserowej pozwalającej określić ilość
niezbędnych do usunięcia lub rozjaśnienia tatuażu sesji.
20. Akceptując regulamin, Klient wyraża zgodę na zrobienie zdjęcia wykonanego zabiegu i
umieszczenie go na stronach społecznościowych studio.
21. Na dzień zabiegu warto przygotować sobie coś do jedzenia, wziąć jakąś słodką przekąskę, nawet
jak nie jesz na co dzień słodyczy ;). Chyba, że były inne ustalenia (np. sesja całodzienna).


Styles of tattoo

Available slots

  • Ask Lena Wójtowicz - Montażownia Tatuażu for appointment by sending a request

Log in


or

Log in with Facebook

Log in with Google

Don't have an account? Sign up

Forgot Your password? Remind password

Sign up


or

Already have an account ? Log in

Thank you!

We have sent an email with activation link to your email address In order to complete the signup process, please click the activation link

Remind password

Don't have an account? Sign up

Sorry! we cannot do that

You are under 18 We cannot book tattoo session for you, but u still can browse inks for future tattoo!!