Robert Gutowski

Followers | 0
Current place:
Loch Studio Tattoo

About me

LOCH Studio Tattoo mieści się na Dolnym Mokotowie na granicy Czerniakowa i Sadyby.

Znajdziesz u nas przyjazną i spokojną atmosferę.

Gwarantujemy w pełni indywidualne podejście do każdego klienta.

Możemy stworzyć dla Ciebie autorski projekt.


Booking rules

Regulamin LOCH Studia
Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
Rezerwacji terminu tatuowania można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator Facebooka lub osobiście w studiu.
Po dokonaniu rezerwacji, należy potwierdzić ją, poprzez wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł. Zadatek wliczony jest w cenę za tatuaż.
Opłaty można dokonać osobiście w studiu lub przelewem na konto, którego numer można uzyskać drogą mailową.
Brak stawienia się w umówionym terminie, jest równoznaczne z utratą wpłaconego zadatku.
Klient zobowiązuje się do zgłoszenia chęci zmiany terminu tatuowania nie później niż na 4 dni przed ustalonym zabiegiem.
Studio zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego przez klienta terminu. W tym przypadku może ubiegać się o zwrot zadatku jeśli zmiana terminu mu nie odpowiada.
Dokonanie wpłaty zadatku, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Studia.
Omawianie projektu odbywa się wstępnie telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator Facebooka lub osobiście w Studiu. Gotowy projekt jest do wglądu tylko w Studio i nie jest wysyłany poprzez komunikatory czy e-maila. W przypadku chęci korekty wzoru, dokonuje się jej na miejscu, przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania lub wcześniej po umówieniu się z tatuatorem.
Przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania, należy wypełnić zgodę na wykonanie tatuażu i kwestionariusz zdrowotny.
Wykonujemy tatuaż tylko osobom pełnoletnim lub po 16-tym roku życia w obecności opiekuna prawnego i podpisaniu zgody na wykonanie tatuażu.
Tatuator może przerwać zabieg w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub gdy na skórze będą występować zmiany, które mogą wpłynąć na tatuaż lub zdrowie klienta.
W Studiu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych używek.
Nie wykonujemy zabiegu tatuowania osobom pod wpływem wyżej wymienionych używek.
Klient zostaje poinformowany jak należy pielęgnować i dbać o tatuaż.
Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji tatuażu i występujących ewentualnie zmian skórnych w czasie gojenia i po nim.
Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaż

Przy zabiegu w studiu wykorzystywane są wyłącznie narzędzia i materiały jednorazowego użytku oraz farby wyłącznie z atestem Unii Europejskiej.


Styles of tattoo

Available slots

  • Ask Robert Gutowski for appointment by sending a request

Log in


or

Log in with Facebook

Log in with Google

Don't have an account? Sign up

Forgot Your password? Remind password

Sign up


or

Already have an account ? Log in

Thank you!

We have sent an email with activation link to your email address In order to complete the signup process, please click the activation link

Remind password

Don't have an account? Sign up

Sorry! we cannot do that

You are under 18 We cannot book tattoo session for you, but u still can browse inks for future tattoo!!