Pliszka Tattoo

Followers | 0
Current place:
Voice of Ink
Wrocław, Poland

About me

Voice of Ink Tattoo Studio (Wrocław)
Pliszka Magdalena - Tworzy Baśnie na skórze/ Pliszka Magdalena - Creates Fairy Tales on the skin

Szkice ołówkowe, rysunki, ilustracje. Moje projekty są wyjątkowe, dlatego prosiłbym, aby nie wykorzystywać ich do żadnych innych celów.
Każdy projekt jest wykonywany tylko raz

ENG

Pencil sketches, drawings, illustrations. My projects are uniques, so I would ask not to use them for any other purpose.
Each project is made only once.


Booking rules

NIE WYKONUJĘ:
-prac w "innym stylu", w stylu dotwork, watercolor, geometrii, napisów
-małych tatuaży (tatuaż zawsze ma być dopasowany do miejsca, a nie w konkretnym rozmiarze)
-WZORÓW Z INTERNETU
-samych projektów tatuaży
-kopii cudzych tatuaży
-tatuaży na żebrach

Przed napisaniem do mnie proszę o zapoznanie się z portfolio prezentowanym na stronie. Wzór dogaduję TYLKO z osobą tatuowaną, nie z mężem, chłopakiem, koleżanką itp. Tatuaż jest sprawą indywidualną, jest dla Was, wy go będziecie nosic przez całe życie i to wam ma się podobać. Dlatego, jeśli przychodzicie z jakąś bratnią duszyczką, która ma wam dodać otuchy nie pytajcie się proszę jej ciągle o zdanie, bo nikt za was nie zadecyduje.
Nie wysyłam projektów wcześniej. Każdemu poświęcam całą sesję, zatem jest czas na zmiany lub na zrobienie nowego projektu. Dobre dziarki są efektem porozumienia tatuatora i osoby tatuowanej, nie pracuje na zlecenie, pod presją, nie podejmuje sie prac które mi się nie podobają. Więc jesli nie jestescie pewni mojego stylu, nie piszcie.

ENG

I DO NOT PERFORM:
- work in a "different style", in the style of dotwork, watercolor, geometry, inscriptions
- small tattoos (the tattoo always has to be matched to the place, not the specific size)
- INTERNET DESIGNS
- same tattoo designs
- copies of someone else's tattoos
- rib tattoos

Before writing to me, please familiarize yourself with the portfolio presented on the site. I get along with the tattoo ONLY with the tattooed person, not with my husband, boyfriend, friend etc. The tattoo is an individual matter, it is for you, you will wear it all your life and you will like it. Therefore, if you come with a little soul mate who is to comfort you, do not ask her constantly for an opinion, because no one will decide for you.
I don't send projects sooner. I devote the entire session to everyone, so it's time to change or make a new project. Good jugs are the result of an agreement between the tattooer and the tattooed person, I do not work on commission, under pressure, I do not take on jobs that I do not like. So if you are unsure of my style, don't write.


Styles of tattoo

Available slots

  • Ask Pliszka Tattoo for appointment by sending a request

Log in


or

Log in with Facebook

Log in with Google

Don't have an account? Sign up

Forgot Your password? Remind password

Sign up


or

Already have an account ? Log in

Thank you!

We have sent an email with activation link to your email address In order to complete the signup process, please click the activation link

Remind password

Don't have an account? Sign up

Sorry! we cannot do that

You are under 18 We cannot book tattoo session for you, but u still can browse inks for future tattoo!!