Tattoo portfolio by Aleksandra Głuch - Olcur Tattoo at INKsearch
Aleksandra Głuch - Olcur Tattoo artist avatar
Aleksandra Głuch - Olcur Tattoo

Tattoo Artist

in

Kraków, Poland

About user

Kult Tattoo Fest, Cracow Zdolna i utalentowana. Od lat żyła w przyjaźni z ołówkiem, węglem czy czarnym długopisem, za pomocą których kilkoma ruchami ręki potrafi przenieść część świata na papier. Uznała jednak, że nie ma powodu, aby jej prace tkwiły wyłącznie na papierze, uwięzione w szufladzie. W końcu sama postanowiła nadać swoim dziełom więcej życia, tak więc zaczęła swoją przygodę z maszynką do tatuowania, by podzielić się swoim talentem z innymi. Twardo stąpa po ziemi i w swoich pracach oddaje realistyczne piękno otaczającego nas świata. All in black. ENG Capable and talented. For years, she lived in friendship with a pencil, charcoal or black pen, with the help of which she can transfer part of the world to paper with a few hand movements. However, she decided that there was no reason for her work to be solely on paper, trapped in a drawer. In the end, she decided to give her works more life, so she began her adventure with a tattoo machine to share her talent with others. Shee touches the ground hard and in his works reflects the realistic beauty of the world around us. All in black.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo