Batoon artist avatar
Loading...

Batoon

Tattoo Artist in  77ink

WarsawPoland

Followers

0

Reservations

0

Tattoos

11
About User

Rysunek towarzyszy mu od najmłodszych lat. Uczył się go od dziadka, który w dzieciństwie opiekował się nim i całą wesołą gromadką dzieci. Nauka rysunku była dla seniora sposobem na okiełznanie całej ferajny. „Pokazywał nam jak rysować, jak stawiać krechy”, wspomina. „Kochał to i robił to świetnie. Sam potrafił zejść do piwnicy i rysować godzinami.” Kilka lat później Dominik wpadł na pomysł otworzenia studia tatuażu w jego rodzinnym mieście Milanówku. Tak powstało studio Azazel, w którym spędził długie lata. Tam zdobywał szlif i uczył się zawodu. Pierwszy tatuaż zrobił znajomemu. Ten do dziś go nie poprawił, bo chce, żeby taki właśnie „pierwszy” pozostał. Z Azazela przeniósł się do studio Panasa. Lubił jego styl, cenił doświadczenie. Poznał ludzi, którzy go inspirowali i którzy pokazali nowe, świeże podejście do tatuażu. „To był świetny czas dla rozwoju”, wspomina. Tam też postanowił, że czas iść na swoje – otworzył WarsawInk, studio, które podzieliło się po pewnych zawirowaniach. Tak oto wylądował z nowym składem pod jedyną słuszną banderą… 77ink ENG The drawing accompanies him from an early age. He learned it from his grandfather, who in his childhood looked after him and all the cheerful children. Learning to draw was a way for the senior to tame the whole fame. "He showed us how to draw, how to put strokes," he recalls. "He loved it and did it great. Sam could go down to the basement and draw for hours. " A few years later Dominik came up with the idea of ​​opening a tattoo studio in his hometown of Milanówek. This is how Azazel studio was created, where he spent many years. There he gained experience and learned a profession. The first tattoo was made by a friend. He has not improved it to this day, because he wants to keep such a "first". From Azazel, he moved to the Panas studio. He liked his style, valued experience. He met people who inspired him and who showed a new, fresh approach to tattooing. "It was a great time for development," he recalls. There he also decided that it was time to go his own - he opened WarsawInk, a studio that shared after some turmoil. That's how he landed with the new squad under the only right flag ... 77ink

Speaks in

PolishEnglish

undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...