Tattoo portfolio by Krzysztof Futro at INKsearch
Krzysztof Futro artist avatar
Krzysztof Futro

Tattoo Artist

in

Warsaw, Poland

About user

Tattooer and Draftsman Based in Warsaw. Nice and Easy tattoo shop Człowiek rzeczy prostych. Robię co mogę i dobrze się przy tym bawię! Dziaram od 2012 roku, jednak w studiu działam od 2015 i tak sobie tyrkam spokojnie rozwijając swoje kanty i linie. Skąd pomysł na siebie? W sumie to nie pamiętam dokładnie. Od młodego interesowałem się komiksami, surrealizmem i realizmem w malarstwie, starałem się jakoś łączyć te rzeczy ze sobą i z czasem coś mi się tam udawać zaczęło ;P Później poznałem rzeźbę, spodobał mi się sposób w jaki cień otula bryłę. Przechodziłem w sumie przez wiele stylów w rysunku- od bardzo szczegółowych mocno nasyconych detalami prac, po proste i czyste kompozycje, jednak podświadomie od zawsze były ze mną grube linie i duży kontrast, więc można powiedzieć, że pomysł na siebie był od zawsze jeden, musiałem tylko go zrozumieć i dorosnąć technicznie by móc w nim tworzyć :D Inspiracje czerpie praktycznie zewsząd, od rzeczy typu spinacze biurowe, zwykłe rzeczy codziennego użytku, przez malarstwo, rzeźbę, komiks, filmy, na przyrodzie kończąc. Na efektach/wariacjach rozmów z moimi znajomymi czy też klientami, staram się zapamiętać i zapisywać w telefonie w notatniku inspirujące fragmenty, robiąc fotkę czemuś co zobaczyłem lub po prostu szkic w notesie na kartkach. Jedynym ograniczeniem naszej inspiracji jesteśmy my sami, a raczej nasza wyobraźnia. Jeśli chodzi o ulubione motywy, to jestem strasznym fanem kosmosu, podroży w czasie, popkultury, komiksu, trochę surrealistycznych form. Lubię wyzwania, ale uwielbiam też prostotę, taki mały miszmasz ze mnie :P ENG A man of simple things. I do what I can and have fun doing it! I have been tattooing since 2012, but I have been working in the studio since 2015 and I work so calmly, developing my edges and lines. Where did the idea for yourself come from? I don't remember exactly that, actually. From a young age I was interested in comics, surrealism and realism in painting, I tried to somehow combine these things with each other and with time I started to succeed there; P Later I got to know sculpture, I liked the way the shadow envelops the solid. I have been going through many styles in the drawing - from very detailed works, saturated with details, to simple and clean compositions, but subconsciously I have always had thick lines and high contrasts, so you can say that the idea for myself was always the same, I had to Just understand it and grow up technically to be able to create in it: D Draws inspiration from practically everywhere, from things like paperclips, ordinary everyday things, through painting, sculpture, comic books, films, and ending with nature. On the effects / variations of conversations with my friends or clients, I try to remember and write down inspirational fragments on the phone in a notebook, taking a photo of something I saw or just a sketch in a notebook on sheets of paper. The only limitation of our inspiration is ourselves, or rather our imagination. When it comes to favorite themes, I'm a terrible fan of space, time travel, pop culture, comics, some surreal forms. I like challenges, but I also love simplicity, such a small hotch-potch of me: P

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo