Tattoo portfolio by Drukarz at INKsearch
Drukarz artist avatar
Drukarz

Tattoo Artist

Gdańsk, Poland

About user

Tatuuję od 2016. Cały czas szukam swojej drogi w tatuażu, a wszystko co aktualnie robię jest wynikiem tych właśnie poszukiwań i doświadczeń. Mój styl jest raczej czymś płynnym, więc jego poszczególne elementy często się zmieniają. W tatuażu istotne jest dla mnie to jak tatuaż jest wykonany, niezależnie od stylu - jeśli jest solidny i zrobiony starannie - to jest dobry. ENG I have been tattooing since 2016. I am constantly looking for my way in tattooing, and everything I am currently doing is the result of these searches and experiences. My style is rather fluid, so elements change frequently. In a tattoo, what matters to me is how the tattoo is made, regardless of the style - if it is solid and done carefully - it is good.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

This user has no content here