Tattoo portfolio by Iwona Kubarska at INKsearch
Iwona Kubarska artist avatar
Iwona Kubarska

Tattoo Artist

Opole, Poland

About user

Tatuażem interesowałam się od dzieciaka, chyba jak każdy zauroczyłam się programami w telewizji takimi jak Miami Ink, czy LA Ink. Dobrze jednak że dorosłam i wiem, że można robić tatuaże lepiej. Sama swoją przygodę zaczęłam jakieś 3 lata temu. Pracując jeszcze w agencji marketingowej natrafiłam na pewne studio w Opolu, w którym nauczyłam się podstaw i totalnego minimum. Później zakupiłam swój sprzęt i działałam w domu, po znajomych. Później trafiłam do kolejnego studia, w którym nauczyłam się dużo więcej i mogłam dalej się rozwijać. Studio niedawno się zamknęło, ale to nie powstrzymało mnie przed dalszym rozwojem. W wolnym czasie robię wszystko co kreatywne. Kocham bawić się z papierem, zaczęłam robić wycinanki, które podświetlam ledami i jest sztos! Maluję, robię plakaty, rzeźbię, a także śpiewam. Moją pasją od zawsze był człowiek i jego psychika, dlatego socjologia to moje drugie imię. Lubię w ludzi. Iwona wielu talentów to ja! A także człowiek z niewyparzonym żartem hue hue hue:) Dlatego jeśli masz ochotę na trippy tatuaż, wzory jak po kwasie, rozmowy filozoficzne i mnóstwo radości, to jestem! Iwona miło mi. Mam nadzieję, że miło spędzimy czas :) ENG I was interested in tattoos since I was a kid, probably like everyone was fascinated by television programs such as Miami Ink or LA Ink. It's good that I have grown up and I know that you can do tattoos better. I started my adventure about 3 years ago. While still working in the marketing agency, I came across a studio in Opole, in which I learned the basics and the total minimum. Later I bought my equipment and worked at home for friends. Later I came to the next studio, in which I learned a lot more and could develop myself. The studio has recently closed, but this did not stop me from further development. In my free time I do everything creative. I love playing with paper, I started doing cutouts that I highlight with LEDs and there is a storm! I paint, make posters, sculpt and sing. Man and his psyche have always been my passion, that's why sociology is my middle name. I like people. Iwona many talents is me! And also a man with an uneasy joke hue hue hue :) Therefore, if you fancy a trippy tattoo, acid patterns, philosophical conversations and a lot of joy, then I am! Iwona, please. I hope we have a nice time :)

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

This user has no content here