Tattoo portfolio by Julia Shikari at INKsearch
Julia Shikari artist avatar
Julia Shikari

Tattoo Artist

Poznań, Poland

Categories

Speaks in

PolishEnglish

About user

Pierwszą dziarę zrobiłam w grudniu 2016, pasja wzięła się od dzieciństwa - moja mama od razu wiedziała, że poniesie mnie w świat tatuażu, a zaczęło się wszystko, od kiedy mój ojciec mnie wziął ze sobą na pierwszy tatuaż (miałam wtedy gdzieś 6 lat), i wtedy zobaczyłam wzory jednorożców, tribali i chciałam sobie ich wydziarać jak będę dorosła, ale na sobie mam tylko same smoki i żadnego jednorożca ;DD Inspirują mnie muzyka, rysunek, potwory, moje węże (mam ich 4), Berlin, gry i moje klienty, którzy przychodzą do mnie z niesamowitymi pomysłami i energetyką :DD Hobby - no właśnie lubię pograć sobie w PS4, pojeździć i zwiedzić nowe kraje :DD Lubię tatuaże, to jest jedna z najlepszych rzeczy która mi się zdarzyła w życiu i pomogła mi odnaleźć siebie :) Już nie wyobrażam swoje życie bez tego :DD ENG I made my first action in December 2016, my passion came from my childhood - my mother knew immediately that it would carry me into the world of tattooing, and it all started when my father took me with him for the first tattoo (I was about 6 years old at the time), and then I saw patterns of unicorns, tribals, and I wanted to imagine them when I was an adult, but I only have dragons and no unicorns on me; DD I am inspired by music, drawing, monsters, my snakes (I have 4 of them), Berlin, games and my clients who come to me with amazing ideas and energy: DD Hobbies - I just like playing PS4, traveling and visiting new countries: DD I like tattoos, this is one of the best things that happened in my life and helped me find myself :) I can't imagine my life anymore without that: DD

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

This user has no content here