Tattoo portfolio by Łukasz Drałus at INKsearch
Łukasz Drałus artist avatar
Łukasz Drałus

Tattoo Artist

in

Kraków, Poland

About user

Łukasz tatuuje od 3 lat. Jego styl to głównie dotwork, linework oraz realizm z elementami graficznymi. Pracuje głównie w szarościach i czerniach. Fascynuje go sztuka abstrakcyjna i surrealistyczna, szczególnie pojęcie automatyzmu czego odzwierciedleniem jest stosowanie bardziej swobodnych, chaotycznych linii. Lubi kontrastowe połączenia stylów i tematów; od abstrakcji po portrety ikon popkultury. Cały czas stawia na rozwój, dlatego w wolnych chwilach doskonali rysunek; szkicuje i projektuje kolejne tatuaże. ENG Łukasz has been tattooing for 3 years. His style is mainly dotwork, linework and realism with graphic elements. He works mainly in grays and blacks. He is fascinated by abstract and surreal art, especially the concept of automatism, which is reflected in the use of more free, chaotic lines. He likes contrasting combinations of styles and themes; from abstraction to portraits of pop culture icons. He is constantly focusing on development, which is why he improves drawing in his free time; he sketches and designs further tattoos.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

This user has no content here