Tattoo portfolio by Marcin Polak - Insekt at INKsearch
Marcin Polak - Insekt artist avatar
Marcin Polak - Insekt

Tattoo Artist

Chrzanów, Poland

Speaks in

EnglishPolish

About user

Moja przygoda z tatuażem zaczęła się już dosyć dawno temu bo w 2003 roku. Pracuję w dwóch stylach: Realizm i surrealizm. W przypadku surrealizmu swoje projekty opieram na przygotowanych przeze mnie modelach 3D. Jest to dosyć czasochłonny proces, ale daje bardzo duże, a wręcz nieskończone możliwości projektowania. Inspiracją dla mnie może być cokolwiek i nie mówię tutaj o jakiś obrazach czy grafikach-często sam temat, a zwłaszcza jakiś kontrowersyjny, jest wystarczający żeby moja głowa zaczęła mieć różne wizje, które później wykorzystuje do projektowania. Co roku można mnie spotkać na rożnych festiwalach tatuażu w Polsce i za granicą a na co dzień jestem właścicielem studia tatuażu Totem w Chrzanowie. Uwielbiam prace z klientami którzy mają ‘otwartą’ głowę na różne oryginalne propozycje. ENG My adventure with tattoos began quite a long time ago in 2003. I work in two styles: Realism and surrealism. In the case of surrealism, I base my projects on the 3D models I have prepared. This is a fairly time-consuming process, but it provides very large, or even endless design options. Anything can be an inspiration for me and I'm not talking about any paintings or graphics here - often the subject itself, and especially some controversial, is enough for my head to have different visions, which he later uses for design. Every year you can meet me at various tattoo festivals in Poland and abroad, and every day I own the Totem tattoo studio in Chrzanów. I love working with clients who have an "open" head to various original proposals.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

This user has no content here