Tattoo portfolio by Marta Cimoszuk -Czikita Tattoo at INKsearch
Marta Cimoszuk -Czikita Tattoo artist avatar
Marta Cimoszuk -Czikita Tattoo

Tattoo Artist

Kraków, Poland

Speaks in

Polish

About user

Marta, chociaż częściej jestem kojarzona pod pseudonimem Czikita. Przekłuwaniem ciała zajmuję się od kilku lat, a swoje pierwsze kroki stawiałam w jednym z najbardziej rekomendowanych studio tatuażu w między czasie dokształcałam się na innych już zaawansowanych szkoleniach w Krakowie. Bardzo ważne jest dla mnie zachowanie higieny oraz bezpieczeństwa podczas pracy. Moją drugą pasją jest tworzenie projektów dot work oraz mandali. Kiedyś było to tylko coś co tworzyłam tylko dla siebie, dziś mogę je projektować pod wzory tatuaży naszych klientów. Biorąc pod uwagę że każdy z nas jest inny, do każdego z moich klientów podchodzę indywidualnie. Patrząc na ich potrzeby i oczekiwania wykonuję moją pracę w pełni profesjonalny sposób. ENG Marta, although I am more often associated with the nickname Czikita. I have been piercing the body for several years, and I took my first steps in one of the most recommended tattoo studios, in the meantime I studied other advanced trainings in Krakow. It is very important for me to maintain hygiene and safety during work. Creating my dot work and mandala projects is my second passion. In the past it was just something that I created only for myself, today I can design it for our clients' tattoo designs. Given that each of us is different, I approach each of my clients individually. Looking at their needs and expectations, I do my work in a fully professional manner.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

This user has no content here