Tattoo portfolio by Tomasz Saint Kardasz at INKsearch
Tomasz Saint Kardasz artist avatar
Tomasz Saint Kardasz

Tattoo Artist

in

Poznań, Poland

Speaks in

PolishEnglish

About user

Korzenie Tomasza Kardasza zwanego Świętym (Saint) sięgają street art’u i czasów, kiedy wykonywał graffiti oraz prace aerografem na indywidualne zlecenie klientów. W późniejszym czasie prowadził także własne studio tatuażu. W tatuażu artystycznym Tomasz upodobał sobie szczególnie styl realistyczny. Tworzy duże prace, nie unika miękkich przejść tonalnych, najbardziej satysfakcjonuje go praca w czerni i szarościach. Lubi rozpiętość tematyki, jednak przeważają u niego prace religijne, a także bardziej mroczne kompozycje. Prywatnie Tomasz interesuje się filmem, a w szczególności klasycznym kinem gangsterskim, jest uzależniony od sportów siłowych i spełnia się jako dumny tata dwóch synów. ENG The roots of Tomasz Kardasz called Saint (Saint) go back to street art and the time when he performed graffiti and airbrush work on the individual order of clients. Later, he also ran his own tattoo studio. In the artistic tattoo Tomasz liked a particularly realistic style. He creates large works, does not avoid soft tonal transitions, he is most satisfied with his work in black and gray. He likes the range of subjects, but he prevails in religious works, as well as more dark compositions. Privately, Tomasz is interested in film, in particular classic gangster cinema, he is addicted to strength sports and he fulfills himself as a proud dad of two sons.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

This user has no content here