Eva Konashevsky

Followers | 0
Current place:
Nowe Jeżyce Tattoo
Poznań, Poland

About me

Eva Konashevsky
Junior tattoo artist.
Nowe Jeżyce Tattoo Studio.

ul. Rynek Jeżycki 3, Poznań, PL


Booking rules

Rezerwacja terminu:
1. Rezerwacji terminu tatuowania można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez komunikator facebooka.

2. Przy rezerwacji terminu klient jest zobowiązany do wpłacenia zadatku na konto lub osobiście maksymalnie do 7 dni przed terminem wykonania tatuażu.

3. Wysokość zadatku jest ustalana indywidualnie.

4. Zadatek jest wliczany w cenę tatuażu.

5. W przypadku rezygnacji z wykonania tatuażu zadatek pokrywa koszty wykonania projektu.

6. Tatuator ma prawo przedstawić projekt dopiero bezpośrednio przed sesją

7. Nie stawienie się w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o rezygnacji na min. 7 dni przed terminem wykonania tatuażu jest jednoznaczny z utratą wpłaconego zadatku.


Styles of tattoo

Available slots

  • Ask Eva Konashevsky for appointment by sending a request

Log in


or

Log in with Facebook

Log in with Google

Don't have an account? Sign up

Forgot Your password? Remind password

Sign up


or

Already have an account ? Log in

Thank you!

We have sent an email with activation link to your email address In order to complete the signup process, please click the activation link

Remind password

Don't have an account? Sign up

Sorry! we cannot do that

You are under 18 We cannot book tattoo session for you, but u still can browse inks for future tattoo!!