Klara Pikus
Inksearch tattoo Klara Pikus
Klara Pikus's avatar

Klara Pikus

most - cykl syntez architektonicznych / bridge - a series of architectural syntheses #color #colortattoo #architecture #architectural #art #bridge (cena podana niżej jest przykładowa. ostateczna cena zależy od miejsca i wielkości, dlatego zostanie podana w trakcie umawiania sesji) / (the price given below is an example. the final price depends on the location and size, therefore it will be given during the appointment of the session)