Tattoo portfolio by Marta Gryzak Smolarek at INKsearch
Marta Gryzak Smolarek artist avatar
Marta Gryzak Smolarek

Tattoo Artist

in

Warsaw, Poland

Speaks in

PolishEnglish

About user

Mówi, że bazgroliła od zawsze. Wszystkie jej szkolne zeszyty pełne były rysunków i szkiców. Z kumplem, graficiarzem, urządzali sobie dwuosobowe konkursy rysunku. Swój pierwszy profesjonalny zestaw do rysowania dostała od przyjaciela, obecnie męża. Swoją pierwszą maszynkę również dostała od kolegi. Kilka lat później zainteresowała się tatuażem i zaczęła odważne eksperymenty – od skóry swojej ówczesnej szefowej. Motyw – wisienki. „Kiedy przyszło do tatuowania, bałam się dotknąć jej skórę igłą.”, wspomina. „Po dłuższym czasie mojego wahania, szefowa zaczęła się niecierpliwić. Kiedy się w końcu odważyłam, tak się ucieszyłam, że i wisienka się ucieszyła. Efektem ubocznym szczęścia była znacząco zaokrąglona dupka wisienki.” Dziś dziara pewnie i bez wahania. W wolnym czasie maluje obrazy. Dla zaprzyjaźnionej pary namalowała prezent na rocznicę ich ślubu pt. „Ozzy z łasiczką”, łącząc zainteresowania obojga – sztukę i rocka na jednym płótnie. Twierdzi, że to, co wie o tatuażu, nauczyła się od Batoona, który po tym jak zobaczył jej obrazy, kazał przyjść na nauki i zająć się tatuowaniem na poważnie. W ten sposób została zwerbowana do stałego składu studia. ENG She says she has always been scribbling. All her school notebooks were full of drawings and sketches. Together with a friend, a graffiti artist, they organized double drawing competitions. She got her first professional drawing set from a friend, now her husband. She also got her first machine from a friend. A few years later, she became interested in tattooing and began bold experiments - from the skin of her then boss. Theme - cherries. "When it came to tattooing, I was afraid to touch her skin with a needle," he recalls. "After a long time of my hesitation, the boss began to get impatient. When I finally dared, I was so happy that the cherry was happy. A side effect of happiness was the significantly rounded cherry asshole. " Today I believe confidently and without hesitation. In her free time, she paints pictures. For a friend, she painted a gift for their wedding anniversary entitled "Ozzy with a Weasel", combining the interests of both - art and rock on one canvas. She claims that what she knows about tattooing, she learned from Batoon, who after seeing her paintings, told her to come to science and take tattooing seriously. In this way, she was recruited to the permanent composition of the studio.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

This user has no content here