Check tattoos made in 77ink
77ink artist avatar
77ink

Tattoo Studio

Warsaw, Poland

Speaks in

EnglishPolish

About user

77ink to wybuchowa mieszanka wieloletniego doświadczenia w tatuowaniu, nieskończonych pokładów kreatywności, sztuki nasączonej tuszem, artystów i ich supermocy, oryginalnego wnętrza i atmosfery nie do podrobienia! To część większego projektu, którego Wy jesteście częścią. Bo to przecież Wasze niepowtarzalne osobowości, marzenia, pasje i wspomnienia przy pomocy magicznych tuszy tatuujemy przy zachowaniu najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa. Każdego dnia podnosimy poprzeczkę! Kompromisy dla nas nie istnieją, a wszystko po to, by zagwarantować Wam indywidualne i nieszablonowe dzieło sztuki potocznie zwane tatuażem, w dowolnie wybranym przez Was stylu. A do wyboru macie naprawdę sporo: od realistycznego przez old school, polynesian tattoo, aż po komiksowy, dotwork, watercolor i co tylko przyjdzie nam do głowy, a zapewniamy, że są one pełne pomysłów 😉 ENG 77ink is an explosive mixture of years of experience in tattooing, endless layers of creativity, ink-soaked art, artists and their superpowers, original interior and an unforgettable atmosphere! It is part of a larger project that you are part of. After all, these are your unique personalities, dreams, passions and memories, with the help of magic inks, we tattoo while maintaining the highest standards of hygiene and safety. Every day we raise the bar! There are no compromises for us, and all this is to guarantee you an individual and unconventional work of art, commonly known as a tattoo, in any style you choose. And you have a lot to choose from: from realistic, through old school, polynesian tattoo, to comic book, dotwork, watercolor and whatever we can think of, and we assure you that they are full of ideas 😉

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

This user has no content here